Zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej od 1 stycznia 2020 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku w Mieście Stołecznym Warszawa będzie funkcjonował jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej. W związku z czym wpłat należy dokonywać na rachunek:

 

 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

 Centrum Obsługi Podatnika

 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Related posts