Oferta pracy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą pracy i zgłaszania ofert na stanowisko Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w Wydziale Planowania, Analiz i Zamówień Publicznych oraz na stanowisko Starszy Referent/Specjalista/Starszy Specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych .

 

Linki do oferty:

Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Wydziale Planowania, Analiz i Zamówień Publicznych 
Starszy Referent/Specjalista/Starszy Specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Related posts