INNE PLACÓWKI OŚWIATOWE

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 14
ul. Namysłowska 1
03-454 Warszawa
tel. 22 498 62 10, 0 609 809 073

Dyrektor: Jolanta Buś


Technikum Mechaniczne po Gimnazjum
ul. Jagiellońska 71
00-992 Warszawa
tel. 22 676 39 85, 676 11 60

Dyrektor: Teresa Mac


Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 3 STO
ul. Białostocka 4
03-741 Warszawa
tel. 22 619 39 04

Dyrektor: Dorota Jasik


Prywatne Technikum Weterynaryjne Nr 1 w Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Kijowska 3
03-738 Warszawa
tel. 22 825 23 09, 618 91 40, 618 96 92

Dyrektor: Barbara Pech-Cyrzyk


Prywatne Technikum Uzupełniające Gastronomiczne Nr 2
ul. Namysłowska 1
03-454 Warszawa
tel. 22 810 37 07

Dyrektor: Maria Pawlak


Prywatne Liceum Ogólnokształcące Nr 79 w Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Kijowska 3
03-738 Warszawa
tel. 22 618 91 40, 618 96 92, 825 23 09

Dyrektor: Barbara Pech-Cyrzyk


Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Kijowska 3
03-738 Warszawa
tel. 22 825 23 09, 618 91 40, 618 96 92

Dyrektor: Barbara Pech-Cyrzyk


Niepubliczne Uzupełniające Technikum Samochodowe dla Dorosłych Nr 1
ul. Jagiellońska 61
03-301 Warszawa
tel. 22 811 29 15, 0 502 279 780

Dyrektor: Teresa Mac


Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 25
ul. Namysłowska 1
03-454 Warszawa
tel. 22 498 62 10, 0 609 809 073

Dyrektor: Jolanta Buś


Niepubliczna Policealna Szkoła Samochodowa dla Dorosłych
ul. Jagiellońska 61
03-301 Warszawa
tel. 22 811 29 15, 0 502 279 780

Dyrektor: Teresa Mac


Międzynarodowe Prywatne Liceum Ogólnokształcące
ul. Witkiewicza 16
03-305 Warszawa
tel. 22 676 21 88, 0 604 439 006

Dyrektor: Monika Andrulewicz


Europejskie Liceum Ogólnokształcące Uzupełniajace dla Dorosłych
ul. Witkiewicza 16
03-305 Warszawa
tel. 22 676 21 88

Dyrektor: Monika Andrulewicz


Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Witkiewicza 16
03-305 Warszawa
tel. 22 676 21 88

Dyrektor: Monika Andrulewicz


Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSM w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel. 22 818 83 02

Dyrektor: Marek Drozdowski


Akademickie Gimnazjum Nr 50 Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

ul. Wojnicka 4
Warszawa
tel. 22 818 83 02, 619 12 61 wew. 300

Dyrektor: Marek Drozdowski


Państwowa Szkoła Muzyczna 1 st. Nr 2 im. Fryderyka Chopina
ul. Namysłowska 4
03-454 Warszawa
tel. 22 619 21 54, 818 81 70, fax: 22 619 21 54

Dyrektor: Waldemar Dubienecki


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 1 st. im. Stanisława Moniuszki
ul. Kawęczyńska 23/25
03-775 Warszawa
tel. 22 619 04 64, fax: 22 619 04 64

Dyrektor: Joanna Lipińska


Akademia im. Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 00, fax: 22 811 30 68

Dyrektor:


Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel. 22 619 88 71, 619 05 03, 818 54 02, fax: 22 818 00 52

Dyrektor:


Wyższa Szkoła Celna
ul. Jagiellońska 71
00-992 Warszawa
tel. 22 676 15 30, fax: 22 676 32 74

Dyrektor:


Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa
tel. 22 619 28 90

Dyrektor:


Żłobek Nr 70
ul. Markowska 17a
Warszawa
tel. 22 619 01 83

Dyrektor: Krystyna Sobierajska


Żłobek Nr 11
ul. Szymanowskiego 3a
Warszawa
tel. 22 619 34 65

Dyrektor: Barbara Hoene – Wrońska


Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne “Czarodziejski Dworek”
ul. Szernera 5
03-305 Warszawa
tel. 22 676 23 04, 0 606 228 504

Dyrektor: Agnieszka Zasłonkabr