OGRÓD JORDANOWSKI

VII Ogród Jordanowski
ul. Namysłowska 21
03-455 Warszawa
tel. 22 619-89-93

Dyrektor: Elżbieta Sobiecka