SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa Nr 30
ul. Kawęczyńska 2
03-772 Warszawa
tel. 22 619-53-82

Dyrektor: Małgorzata Ryder


Szkoła Podstawowa Nr 50
ul. Jagiellońska 7
03-721 Warszawa
tel. 22 619-14-68
tel. 22 619-17-54
tel. 22 670-42-20

Dyrektor: Agnieszka Czerwińska


Szkoła Podstawowa Nr 73
ul. Białostocka 10/18
03-741 Warszawa
tel. 22 619-58-89

Dyrektor: Marzena Mrozińska


Szkoła Podstawowa Nr 127
ul. Kowieńska 12/20
03-438 Warszawa
tel. 22 619-30-88

Dyrektor: Magdalena Czub


Szkoła Podstawowa Nr 258
ul. B. Brechta 8
03-472 Warszawa
tel. 22 619-23-85

Dyrektor: Bogumiła Chisi


Szkoła Podstawowa Nr 354
ul. Otwocka 3
03-759 Warszawa
tel. 22 619-02-66
tel. 22 619-43-67

Dyrektor: Renata Wilczyńska


Szkoła Podstawowa Nr 395
ul. J. Sierakowskiego 9
03-709 Warszawa
tel. 22 619-21-86

Dyrektor: Joanna Stelmaszczyk