SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2
03-772 Warszawa
tel. 22 619-53-82

Dyrektor: Małgorzata Ryder


Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Gimnazjalnymi
ul. Jagiellońska 7
30-721 Warszawa
tel. 22 619-14-68

Dyrektor: Bożena Ragus


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 73 im. Króla Stefana Batorego
ul. Białostocka 10/18
03-759 Warszawa
tel. 22 619-58-89

p.o. Dyrektora: Joanna Banaszek


Szkoła Podstawowa Nr 127 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Kowieńska 12/20
03-438 Warszawa
tel. 619-30-88

Dyrektor: Magdalena Czub


Szkoła Podstawowa Nr 258 im. Gen. Jakuba Jasińskiego
ul. Brechta 8
03-472 Warszawa
tel. 619-23-85

Dyrektor: Jadwiga Buler


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 354 im. Adama Asnyka
ul. Otwocka 3
Warszawa
tel. 22 619-02-66, 22 619-43-67

Dyrektor: Renata Wilczyńska


Szkoła Podstawowa Nr 395 z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. Sierakowskiego 9
03-709 Warszawa
tel. 22 619-21-86

Dyrektor: Joanna Stelmaszczyk

Skip to content