WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ

Zastępca Głównego Księgowego
Anna Winiarska, pokój 207
tel. 22 27 70 665
e-mail: