WYDZIAŁ PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

p.o. Kierownika Wydziału
Anna Gardyszewska, pokój 204
tel. 22 27 70 676
e-mail: agardyszewska@um.warszawa.pl


Anna Grzybowska, pokój 204
tel. 22 27 70 679
e-mail: agrzybowska@um.warszawa.pl


Krzysztof Olczak, pokój 204
tel. 22 27 70 678
e-mail: k.olczak@um.warszawa.pl


Barbara Pyza, pokój 204
tel. 22 27 70 682
e-mail: bpyza@um.warszawa.pl


Aleksandra Wieremiejczyk, pokój 204
tel. 22 27 70 677
e-mail: awieremiejczyk@um.warszawa.pl

Skip to content