WYDZIAŁ PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

p.o. Kierownika Wydziału
Anna Gardyszewska, pokój 204
tel. 22 27 70 676
e-mail: