– Historia naszego Biura

Historia naszego Biura

Historia Biura w pigułce

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy pod obecną nazwą istnieje od dnia 1 kwietnia 2004 roku. Jednak historia naszego Biura jest o wiele starsza. Początki naszego Biura sięgają końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to w latach 1966-67 ze struktur Prezydium Rady Narodowej Dzielnicy Praga-Północ Inspektorat Oświaty wydzielono 2 małe zespoły do obsługi finansowej placówek oświatowych. Zespoły te zlokalizowane były w szkołach. W takiej strukturze działaliśmy do końca 1974 roku.

Dnia 1 stycznia 1975 roku powołano nową jednostkę budżetową do kompleksowej obsługi finansowej placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Północ pod nazwą Dzielnicowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który mieścił się w budynku przy ul. Równej 10, którego Dyrektorami byli: Pan Maciej Majewski, Pani Jolanta Koczwarska, Pani Wanda Cieplak, Pani Ewa Balasiewicz oraz Pani Małgorzata Wnukowska.

W 1991 roku Dzielnicowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół zmienił siedzibę z ul. Równej 10 na ul. Stojanowską 12/14 w Warszawie, gdzie Dyrektorem został Pan Daniel Samsel.

Rok później Dzielnicowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół przeniósł się do budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15. Dyrektorem Zespołu pozostał Pan Daniel Samsel.

W następnych latach Zespół dwukrotnie zmieniał adres swojej siedziby: na Plac Hallera (w 1995 roku) oraz ul. Białostocką (w 1997 roku). Po przeniesieniu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół do budynku przy ul. Białostockiej funkcję Dyrektora Zespołu objął Pan Bohdan Wall.

W 1996 roku Dzielnicowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół zmienił swoją nazwę na Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

W 1998 roku Zespół kolejny raz zmienił swoją siedzibę, tym razem przeniósł się do budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 Dyrektorem Zespołu pozostał Pan Bohdan Wall.

W 2003 roku zmienił się Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, funkcję tę objęła Pani Anna Rybczyńska.

W związku z Uchwałą nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 roku podjęto działania na rzecz ujednolicenia struktur oświatowych na terenie miasta. W konsekwencji z dniem 1 kwietnia 2004 roku, w wyniku zmian organizacyjnych, powstało Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy.

Od dnia 1 sierpnia 2007 roku na Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy została wybrana w drodze konkursu Pani Edyta Federowicz, która tę funkcję pełni nadal.

Pani Dyrektor swoim ogromnym doświadczeniem zdobytym przez wiele lat w strukturach samorządowych, wykształceniem, kwalifikacjami, zaangażowaniem oraz ambicją gwarantuje, że usługi świadczone przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy są najwyższej, jakości.

Według Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Praga-Północ, o wizerunku firmy decydują ludzie i jakość wykonywanej przez nich pracy, dlatego szczególną uwagę Pani Dyrektor przykłada do rozwoju swoich pracowników. Dbając o profesjonalne przygotowanie kadr, sprzyja i umożliwia jednocześnie, podnoszeniu przez pracowników kwalifikacji. Wśród liczącej obecnie 35 osoby załodze. Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na organizowanych szkoleniach i kursach dotyczących bieżących zmian w przepisach z zakresu księgowości, płac, ubezpieczenia społecznego, kadrowych, itp.

Pracownicy naszego Biura zajmują się obsługą 29 placówek oświatowych z terenu Dzielnicy Praga-Północ w zakresie finansowo – księgowym oraz naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń dla ponad 1.700 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi a także obsługą dużej grupy emerytów i rencistów, bez nowoczesnego sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania obsługa ta nie byłaby możliwa. Ponadto Biuro wypłaca stypendia socjalne i naukowe oraz dokonuje wypłat dofinansowania podręczników dla około 800 uczniów, co jest największym zjawiskiem w skali całego miasta. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie bez tego prawidłowa i terminowa realizacji budżetu oświaty w naszej Dzielnicy była by niemożliwa.

Poprzez rozmowy i uważne słuchanie potrzeb pracowników zarówno biura jak i pracowników praskich placówek oświatowych a także zdobytemu doświadczeniu, stworzyliśmy profesjonalne Biuro do obsługi finansowo księgowej placówek oświatowych dla Dzielnicy Praga-Północ.

Najważniejsze z tych założeń to:

  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy działa podobnie jak Biura rachunkowe, gdzie pracownikom przydzieleni są konkretni klienci (przedszkola, szkoły, inne placówki),
  • Dyrektorzy placówek jak i pracownicy mają zapewnioną fachową, miłą obsługę poprzez, przypisanie do ich placówek konkretnej obsługującej osoby
    od zamówień publicznych, rozliczeń, płac, księgowości, analiz i planowania;
  • Dobór kadry odbywa się pod kątem posiadanej wiedzy i doświadczenia, pozwalającego na kompleksową obsługę placówek oraz posiadanego potencjału, umożliwiającego w krótkim czasie tą wiedzę poszerzyć;
  • Ocena wykonywanej pracy odbywa się na podstawie informacji od przełożonych oraz informacji zwrotnych od Dyrektorów placówek;
  • Pracownik o szerokim (kompleksowym) doświadczeniu ma ugruntowane poczucie własnej wartości i dysponuje autorytetem, ułatwiającym mu współpracę
    z Dyrektorami placówek i ich pracownikami.

Do realizacji tak szerokiego zakresu działania niezbędna jest nie tylko wysoko kwalifikowana i oddana sprawie kadra, ale również odpowiednie zaplecze
i wyposażenie techniczne, a o takie zadbaliśmy.

W kwietniu 2017 roku Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy kolejny raz zmieniło siedzibę do budynku przy ul. Targowej 42 lokal 2a w Warszawie.

Nasze Biuro jest systematycznie unowocześniane poprzez bazę techniczną i informatyczną czyniąc z niej nowoczesne i skuteczne narzędzie pracy. W tym celu powstała pierwsza profesjonalna strona internetowa Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem pracowników placówek oświatowych. Można na niej znaleźć informacje o aktualnych zmianach w przepisach, gotowe druki dokumentów do pobrania, a także bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Biura. Ta profesjonalna strona pozwala również na komunikowanie się z Biurem za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jak i na przesyłanie dokumentów podpisanych podpisem elektronicznym poprzez wykorzystanie następnego narzędzia, jakim jest Elektroniczny Obieg Dokumentów, którego byliśmy prekursorami.

W tym celu podjęliśmy decyzję o dokonaniu zakupu podpisów elektronicznych dla wszystkich Dyrektorów placówek oświatowych z terenu Dzielnicy Praga-Północ. Nadrzędnym celem Pani Dyrektor Federowicz jest umacnianie współpracy z praskimi placówkami oświatowymi oraz optymalizacja działań związanych z rozwojem praskiej oświaty, dlatego też w 2018 roku Pani Dyrektor Federowicz podjęła kroki, aby we wszystkich praskich placówkach oświatowych, wprowadzić ujednolicony system zarządzania majątkiem. System zostanie wprowadzony do końca 2018 roku.

Życzymy Państwu miłej współpracy i samych sukcesów!

 

Back to top