– Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Przedszkole Nr 163
ul. Jagiellońska 28
03-742 Warszawa
tel. 22 619-25-42

Dyrektor: Katarzyna Aleksandrowicz

Przedszkole Nr 164
ul. Szanajcy 12
03-481 Warszawa
tel. 22 619-78-79

Dyrektor: Bożena Biadoń

Przedszkole Nr 165
ul. Ratuszowa 8a
03-461 Warszawa
tel. 22 619-28-04

Dyrektor: Dorota Jasica

Przedszkole Nr 167
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel. 22 619-11-09

Dyrektor: Bożena Kochman

Przedszkole Nr 169
ul. Namysłowska 11
03-455 Warszawa
tel. 22 619-79-61

Dyrektor: Jolanta Paftel

Przedszkole Nr 171
ul. Równa 2
03-418 Warszawa
tel. 22 619-82-63

Dyrektor: Małgorzata Piesiewicz

Przedszkole Nr 173
ul. Szymanowskiego 5a
03-477 Warszawa
tel. 22 619-39-86

Dyrektor: Hanna Piasecka

Przedszkole Nr 174
ul. Markowska 8
03-742 Warszawa
tel. 22 619-64-06

Dyrektor: Monika Buczyńska

Przedszkole Nr 183
ul. Wrzesińska 10
03-713 Warszawa
tel. 22 400-17-79
tel. 22 415-95-29

Dyrektor: Lidia Kołodziej

Przedszkole Nr 184
ul. Ratuszowa 21
03-451 Warszawa
tel. 22 619-81-96

Dyrektor: Anna Zawadzka

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185
ul. Wołomińska 56
03-755 Warszawa
tel. 22 619-87-00

Dyrektor: Renata Woźniak

Przedszkole Nr 186
ul. Wołomińska 12/18
03-755 Warszawa
tel. 22 619-06-05

Dyrektor: Dominika Kępka

Filia Przedszkola nr 186
ul. Siedlecka 12/14
03-768 Warszawa

Przedszkole Nr 217
ul. Szymanowskiego 4a
03-477 Warszawa
tel. 22 619-41-69

Dyrektor: Marta Święcicka

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30
im. Powstańców 1863 r.

ul. Kawęczyńska 2
03-772 Warszawa
tel. 22 619-53-82

Dyrektor: Małgorzata Ryder

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi
ul. Jagiellońska 7
03-721 Warszawa
tel. 22 619-14-68
tel. 22 619-17-54
tel. 22 670-42-20

Dyrektor: Agnieszka Czerwińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 73
im. Króla Stefana Batorego

ul. Białostocka 10/18
03-741 Warszawa
tel. 22 619-58-89

Dyrektor: Marzena Mrozińska

Szkoła Podstawowa Nr 127 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Kowieńska 12/20
03-438 Warszawa
tel. 22 619-30-88

Dyrektor: Magdalena Czub

Szkoła Podstawowa Nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego
ul. B. Brechta 8
03-472 Warszawa
tel. 22 619-23-85

Dyrektor: Bogumiła Chisi

Filia Szkoły Podstawowej Nr 258
ul. Namysłowska 1
03-454 Warszawa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 354
im. Adama Asnyka w Warszawie

ul. Otwocka 3
03-759 Warszawa
tel. 22 619-02-66
tel. 22 619-43-67

Dyrektor: Renata Wilczyńska

Szkoła podstawowa Nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. J. Sierakowskiego 9
03-709 Warszawa
tel. 22 619-21-86

Dyrektor: Joanna Stelmaszczyk

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV
ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. 22 619-27-45

Dyrektor: Małgorzata Dąbrowska

LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Kowelska 1
03-432 Warszawa
tel. 22 619-62-88
tel. 22 619-30-83

Dyrektor: Izabela Nowak – Piłka

Zespół Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego
ul. Ratuszowa 13
03-733 Warszawa
tel. 619-30-58

Dyrektor: Jan Grądzki

Zespół Szkół nr 14
ul. Szanajcy 5
03-481 Warszawa
tel. 22 619-47-13
tel. 22 619-79-60

Dyrektor: Małgorzata Augustowska

Zespół Szkół nr 33
ul. Targowa 86
03-448 Warszawa
tel. 22 619-34-86

Dyrektor: Marek Tomasiewicz

Zespół Szkół Nr 40 im. Stefana Starzyńskiego
ul. Objazdowa 3
03-771 Warszawa
tel. 22 619-45-40

p.o. Dyrektor: Izabela Sikora

Zespół Szkół nr 73
ul. Burdzińskiego 4
03-480 Warszawa
tel. 22 619-23-71

Dyrektor: Piotr Cacko

VII Ogród Jordanowski
ul. Namysłowska 21
03-455 Warszawa
tel. 22 619-89-93

Dyrektor: Elżbieta Sobiecka

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 5
ul. Otwocka 3
03-759 Warszawa
tel. 22 619-01-94

Dyrektor: Katarzyna Matusiak

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 14
ul. Namysłowska 1
03-454 Warszawa
tel. 22 498 62 10, 0 609 809 073

Dyrektor: Jolanta Buś

Technikum Mechaniczne po Gimnazjum
ul. Jagiellońska 71
00-992 Warszawa
tel. 22 676 39 85, 676 11 60

Dyrektor: Teresa Mac

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 3 STO
ul. Białostocka 4
03-741 Warszawa
tel. 22 619 39 04

Dyrektor: Dorota Jasik

Prywatne Technikum Weterynaryjne Nr 1 w Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Kijowska 3
03-738 Warszawa
tel. 22 825 23 09, 618 91 40, 618 96 92

Dyrektor: Barbara Pech-Cyrzyk

Prywatne Technikum Uzupełniające Gastronomiczne Nr 2
ul. Namysłowska 1
03-454 Warszawa
tel. 22 810 37 07

Dyrektor: Maria Pawlak

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Nr 79 w Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Kijowska 3
03-738 Warszawa
tel. 22 618 91 40, 618 96 92, 825 23 09

Dyrektor: Barbara Pech-Cyrzyk

Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Kijowska 3
03-738 Warszawa
tel. 22 825 23 09, 618 91 40, 618 96 92

Dyrektor: Barbara Pech-Cyrzyk

Niepubliczne Uzupełniające Technikum Samochodowe dla Dorosłych Nr 1
ul. Jagiellońska 61
03-301 Warszawa
tel. 22 811 29 15, 0 502 279 780

Dyrektor: Teresa Mac

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 25
ul. Namysłowska 1
03-454 Warszawa
tel. 22 498 62 10, 0 609 809 073

Dyrektor: Jolanta Buś

Niepubliczna Policealna Szkoła Samochodowa dla Dorosłych
ul. Jagiellońska 61
03-301 Warszawa
tel. 22 811 29 15, 0 502 279 780

Dyrektor: Teresa Mac

Międzynarodowe Prywatne Liceum Ogólnokształcące
ul. Witkiewicza 16
03-305 Warszawa
tel. 22 676 21 88, 0 604 439 006

Dyrektor: Monika Andrulewicz

Europejskie Liceum Ogólnokształcące Uzupełniajace dla Dorosłych
ul. Witkiewicza 16
03-305 Warszawa
tel. 22 676 21 88

Dyrektor: Monika Andrulewicz

Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Witkiewicza 16
03-305 Warszawa
tel. 22 676 21 88

Dyrektor: Monika Andrulewicz

Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSM w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel. 22 818 83 02

Dyrektor: Marek Drozdowski

Akademickie Gimnazjum Nr 50 Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
ul. Wojnicka 4
Warszawa
tel. 22 818 83 02, 619 12 61 wew. 300

Dyrektor: Marek Drozdowski

Państwowa Szkoła Muzyczna 1 st. Nr 2 im. Fryderyka Chopina
ul. Namysłowska 4
03-454 Warszawa
tel. 22 619 21 54, 818 81 70, fax: 22 619 21 54

Dyrektor: Waldemar Dubienecki

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 1 st. im. Stanisława Moniuszki
ul. Kawęczyńska 23/25
03-775 Warszawa
tel. 22 619 04 64, fax: 22 619 04 64

Dyrektor: Joanna Lipińska

Akademia im. Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 00, fax: 22 811 30 68

Dyrektor:

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel. 22 619 88 71, 619 05 03, 818 54 02, fax: 22 818 00 52

Dyrektor:

Wyższa Szkoła Celna
ul. Jagiellońska 71
00-992 Warszawa
tel. 22 676 15 30, fax: 22 676 32 74

Dyrektor:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa
tel. 22 619 28 90

Dyrektor:

Żłobek Nr 70
ul. Markowska 17a
Warszawa
tel. 22 619 01 83

Dyrektor: Krystyna Sobierajska

Żłobek Nr 11
ul. Szymanowskiego 3a
Warszawa
tel. 22 619 34 65

Dyrektor: Barbara Hoene – Wrońska

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne “Czarodziejski Dworek”
ul. Szernera 5
03-305 Warszawa
tel. 22 676 23 04, 0 606 228 504

Dyrektor: Agnieszka Zasłonkabr

 

Back to top