– Informacja o wynikach przetargu

Ogłoszenie nr DBFO/WPAiZP/ZR/1/2022 o przetargu pisemnym nieograniczonym sprzedaży pojazdów stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy będących w użytkowaniu Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy

Link do wyników przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Back to top