– Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2024 r.

 

Back to top