– Nowe progi unijne w zamówieniach publicznych oraz nowy kurs euro

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe progi unijne w zamówieniach publicznych oraz nowy kurs euro, który stosujemy do przeliczania wartości zamówień publicznych. Kwoty wynikają z obwieszczenia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. poz. 1344).

Średni kurs euro w zamówieniach publicznych na lata 2024 i 2025: 4,6371

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20230001344

 

Back to top