– Wznowienie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wznowienie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Od 1 marca 2023 roku naliczanie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych zostanie automatycznie wznowione. Deklaracja rezygnacji z wpłat do PPK, którą złożyłeś lub złożysz do 28 lutego 2023 roku, straci tego dnia ważność. 

Jeśli ukończyłeś 18 lat i nie ukończyłeś 55. roku życia, naliczanie wpłat do PPK zostanie automatycznie wznowione, chyba że od 1 marca złożysz nową deklarację rezygnacji. Ta deklaracja będzie ważna przez kolejne 4 lata. Jeśli chcesz złożyć deklarację pobierz plik, wypełnij go i złóż w formie papierowej do swojego pracodawcy

Jeśli ukończyłeś 55. rok życia i nie ukończyłeś 70. roku życia, a chcesz przystąpić do programu, pobierz wniosek, wypełnij go i złóż w formie papierowej u swojego pracodawcy.

 

Back to top