– Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr DBFO/WPAiZP/ZP/1/2022 na „Sukcesywną dostawę papieru kserograficznego dla szkół i placówek oświatowych działających na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy”

Link do Zapytania w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Back to top