– Jakub Żylak

Zapytanie ofertowe nr DBFO/WPAiZP/ZP/1/2022 na „Sukcesywną dostawę papieru kserograficznego dla szkół i placówek oświatowych działających na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy”

Link do Zapytania w Biuletynie Informacji Publicznej

Read more Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie nr DBFO/WPAiZP/ZR/1/2022 o przetargu pisemnym nieograniczonym sprzedaży pojazdów stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy będących w użytkowaniu Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy

Link do Ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

Read more Ogłoszenie o przetargu

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą pracy i zgłaszania ofert na stanowisko Starszy Referent/ Specjalista/ Starszy Specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Link do oferty: Starszy Referent/ Specjalista/ Starszy Specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Read more OFERTA PRACY

 

Back to top