– Aktualności

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe progi unijne w zamówieniach publicznych oraz nowy kurs euro, który stosujemy do przeliczania wartości zamówień publicznych. Kwoty wynikają z obwieszczenia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu …

Read more Nowe progi unijne w zamówieniach publicznych oraz nowy kurs euro

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2024 r

Read more Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Od 1 stycznia 2024 r. – nowe minimalne wynagrodzenie za pracę.
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga- Północ m.st. Warszawy informuje, że  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  15 września 2023 r. (poz. 1893) od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości  27,70 zł.
Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się …

Read more Nowe minimalne wynagrodzenie za pracę

 

Back to top